Geen Extra Netwerk

Wij roepen het college op om in de visie Smart City als uitgangspunt te nemen om een (louter) faciliterende rol in te nemen. Raadsvergadering 28 november 2019 onderdeel van: 6. Visie en strategie Smart City Apeldoorn (106-2019) in stemming voor: 5 (GB, 50plus, PvdD) in stemming tegen: 34 (SP, G&T, Lees meer…