Stop lokale bezuinigingen

De financiële situatie van gemeenten in Nederland is onhoudbaar geworden. Dat is een reden waarom gemeenten in Nederland de noodklok luiden. Ook in Apeldoorn. Wanneer wij als GemeenteBelangen vooruit kijken naar 2021, dan kunnen we niet anders dan oproepen om de lokale bezuinigingen te stoppen. Meer informatie: https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/financien/wethouders-in-actie-om-geldzorgen-gemeenten/

Update Corona

GemeenteBelangen vindt niet dat we in deze Corona crisis in een mentale lockdown moeten raken. En we moeten testen net als in Groningen en Duitsland. Landelijk wil men dat echter niet. Daarom staan wij voor de Plaatselijke Belangen. Eens te meer wordt duidelijk hoe slecht de decentralisatie en de vercommercialisering Lees meer…

Stuitingsbrief Lelystad

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit voor Airport Lelystad van kracht geworden. Daarna geldt voor het indienen van een schadeclaim een wettelijke termijn van vijf jaar. Op 1 april 2020 eindigt deze termijn en kunnen geen claims meer worden ingediend.

Voor burgers, ondernemers en lagere overheden is een vreemde situatie ontstaan: Lelystad Airport is nog steeds niet geopend en van alles is onzeker over routes, vlieghoogtes, geluidshinder en uitstoot.
De onduidelijkheid wordt vergroot doordat in de komende jaren het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld en de regering heeft verzekerd dat daarbij de nu voor Lelystad Airport ontwikkelde routes (de zogeheten B+ routes) geen uitgangspunt zijn. Dat betekent dat iedereen in de wijde omgeving van de routes van Lelystad Airport rekening moet houden met overlast en dus schade. Ook mensen en bedrijven die nu denken de dans te ontspringen, lopen dus risico’s.

Door vóór 1 april 2020 de stuitingsbrief op te sturen, wordt de termijn om te claimen met vijf jaar verlengd: tot 1 april 2025

U kunt onderstaande stuitingsbrief ingevuld en ondertekend sturen naar:

Stuitingsbrief

(meer…)

Geen Extra Netwerk

Wij roepen het college op om in de visie Smart City als uitgangspunt te nemen om een (louter) faciliterende rol in te nemen. Raadsvergadering 28 november 2019 onderdeel van: 6. Visie en strategie Smart City Apeldoorn (106-2019) in stemming voor: 5 (GB, 50plus, PvdD) in stemming tegen: 34 (SP, G&T, Lees meer…