Tegen Nieuwe Marktplein

Het marktplein in Apeldoorn (sommigen noemen het Plein van de Stad) houdt de gemoederen nog steeds bezig.

https://www.destentor.nl/apeldoorn/albert-wil-met-medestanders-alsnog-nieuw-marktplein-in-apeldoorn-tegenhouden~a5b218ba/

Op maandag 27 juli hebben wij dus kennis kunnen nemen van het burgerinitiatief van Albert Mulderij. Wij als GB staan volledig achter de punten die genoemd worden in dit artikel m.b.t. de vernieuwing van het marktplein.

Ook wij hebben ons er al meerdere keren over verbaast dat het College koste wat kost dit plan lijkt te willen doorzetten. Zeker gezien de huidige economische en maatschappelijke gevolgen van de overheidsmaatregelen voor de inwoners van Apeldoorn.

Wij als GemeenteBelangen steunen dit burgerinitiatief daarom volledig. En we zullen daarom voorstellen over de toekomst van dit plein nog een Politieke Markt te houden.

(meer…)

Stuitingsbrief Lelystad

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit voor Airport Lelystad van kracht geworden. Daarna geldt voor het indienen van een schadeclaim een wettelijke termijn van vijf jaar. Op 1 april 2020 eindigt deze termijn en kunnen geen claims meer worden ingediend.

Voor burgers, ondernemers en lagere overheden is een vreemde situatie ontstaan: Lelystad Airport is nog steeds niet geopend en van alles is onzeker over routes, vlieghoogtes, geluidshinder en uitstoot.
De onduidelijkheid wordt vergroot doordat in de komende jaren het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld en de regering heeft verzekerd dat daarbij de nu voor Lelystad Airport ontwikkelde routes (de zogeheten B+ routes) geen uitgangspunt zijn. Dat betekent dat iedereen in de wijde omgeving van de routes van Lelystad Airport rekening moet houden met overlast en dus schade. Ook mensen en bedrijven die nu denken de dans te ontspringen, lopen dus risico’s.

Door vóór 1 april 2020 de stuitingsbrief op te sturen, wordt de termijn om te claimen met vijf jaar verlengd: tot 1 april 2025

U kunt onderstaande stuitingsbrief ingevuld en ondertekend sturen naar:

Stuitingsbrief

(meer…)