Verklaring GemeenteBelangen Apeldoorn

Beste mensen,

De internationale epidemie van het COVID-19 virus heeft ook Apeldoorn bereikt. De tijd van louter geen handen schudden en ze goed wassen is voorbij. Voor zover we weten werden er in Apeldoorn op dit moment tien patiënten door de ziekenhuizen genoteerd. Voor mensen met vragen heeft de gemeente verwezen naar het nummer 14 055. Het is dus niet nodig om in paniek te raken. Door hamsteren kunnen er tijdelijk tekorten zichtbaar worden in supermarkten en doe daar niet aan mee, er is genoeg voor iedereen in de distributiecentra.

Vanavond worden er meer concrete maatregelen verwacht, nadat er op 12 en 13 maart jl. ook voor Apeldoorn verscherpte maatregelen werden ingevoerd om de snelheid van de verspreiding van het Corona griep-virus te beperken. De sluiting van de scholen geldt voor alle leerlingen, behalve wanneer kinderen opgevangen moeten worden van mensen in vitale functies. Bij onduidelijkheid over de vraag naar opvang dringt GB er bij de instanties op aan hier soepel mee om te gaan.

Houdt je in elk geval aan de aanwijzingen, dus beperk sociale fysieke contacten zoveel mogelijk!

Dit vraagt heel veel van inwoners, verenigingen, kerkgemeenschappen en ondernemers die ook hard financieel getroffen worden door deze maatregelen. GB zal er daarom op aandringen om hiervoor richting onze inwoners met een snelle eenvoudige financiële compensatie te komen, ook al heeft de gemeente het zwaar op het domein van zorg en inkomen. Via de VNG zal Apeldoorn er bij het Rijk op moeten aandringen hier snel en ruimhartig in bij te springen, nog los van het betalingsuitstel dat de minister van financiën al heeft toegezegd.

Samen moeten en zullen we deze periode doorkomen. Dus help elkaar waar dat kan en denk aan onze ouderen en mensen met een zwakke gezondheid!

Wij hebben groot respect voor alle zorg- en hulpverleners en hun gezinnen die bij de bestrijding van deze epidemie een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. In China vlakt de epidemie al af en de economie begint daar weer te groeien. Met dat in het vooruitzicht zullen we het nog even moeten volhouden.

GemeenteBelangen wenst iedereen daarbij veel wijsheid en kracht toe!


0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *