Persbericht: GemeenteBelangen Apeldoorn doet niet mee aan polarisatie

APELDOORN – GemeenteBelangen is tegen racisme, wie niet? Wel nemen we nadrukkelijk afstand van het sentiment om dit te claimen als politiek statement. Immers, onze samenleving heeft haar opvatting over racisme neergelegd in rechtsregels gebaseerd op artikel 1 van de Grondwet. En deze regels gelden ook in Apeldoorn.

Het algemene (gemeente-) belang vergt dat deze regels worden gehandhaafd. In een tijd waarin er door landelijk beleid te weinig publieke middelen beschikbaar zijn voor handhaving van regels ontstaat ruimte voor onduidelijkheid wat er wel en niet acceptabel is in onze samenleving. Dit probleem lossen we volgens GemeenteBelangen niet op door als politiek iets te roepen of door weer meer regels te maken, maar door de regels die we met elkaar hebben afgesproken nadrukkelijker te handhaven. Een samenleving die onder druk staat vraagt daar om.

“Daarom pleiten wij voor herstel van de Gemeentepolitie”, alsdus Antoon Huigens, raadslid voor GemeenteBelangen in Apeldoorn. Niet door ingehuurde lokale handhavers met bodycams en pepperspray langzaam ‘om te katten’ tot bewakers van de lokale rechtsorde, maar door de
terugkeer van politieposten in elk dorp van Apeldoorn. Huigens: “Wat ons betreft zal daar in de komende periode dus op ingezet moeten worden. Als we tenminste vinden dat we in Apeldoorn een veiligheidsprobleem, zoals met racisme, hebben.”


0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *