Wij roepen het college op om in de visie Smart City als uitgangspunt te nemen om een (louter) faciliterende rol in te nemen.

Motie-Geen-Extra-Netwerk

Raadsvergadering28 november 2019
onderdeel van:6. Visie en strategie Smart City Apeldoorn (106-2019)
in stemming voor:5 (GB, 50plus, PvdD)
in stemming tegen:34 (SP, G&T, VSP, SGP, GL, CU, PvdA, CDA, D66, VVD, LA)

Deze motie is bedoeld om geen extra netwerk te laten faciliteren door de gemeente Apeldoorn. Op het moment van indienen was er nog een traject bezig waar een commerciële partij de wens had om gekoppeld aan de lantarenpalen een opgevoerd WiFi-netwerk uit te rollen in aanvulling op het 4G-netwerk en met de belofte van 5G functionaliteiten. Wij hebben ons actief bemoeid met deze gunning aan RadioLED. Uiteindelijk is alsnog de wethouder tot inzicht gekomen dat er geen behoefte is aan dat extra netwerk en heeft RadioLED afgezien van de doorzetting van de onderhandelingen.


0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *