Zoals elk jaar houden we ook dit jaar weer een ALV tegen het einde van het jaar: Donderdagavond 24 oktober om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Dit is in de herfstvakantie in de hoop dat de meesten van ons kunnen. We willen deze houden op de fractiekamer van GemeenteBelangen in het Oude Raadhuis op het Raadhuisplein.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering d.d. 13 augustus 2019
  4. Hoe staat het ervoor met de financiën door de Penningmeester
  5. “Rondje langs de velden”
  6. Commissies
  7. WVTTK
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Om 22:00 sluit de voorzitter de vergadering.


0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *