De partij dat ben jij!

Een leefbaar Apeldoorn is een keuze. Kies met ons mee!

Berichten

Dit houdt ons de laatste tijd bezig:

Stuitingsbrief Lelystad 25 maart 2020

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit voor Airport Lelystad van kracht geworden. Daarna geldt voor het indienen van een schadeclaim een wettelijke termijn van vijf jaar. Op 1 april 2020 eindigt deze termijn en kunnen geen claims meer worden ingediend.

Voor burgers, ondernemers en lagere overheden is een vreemde situatie ontstaan: Lelystad Airport is nog steeds niet geopend en van alles is onzeker over routes, vlieghoogtes, geluidshinder en uitstoot.
De onduidelijkheid wordt vergroot doordat in de komende jaren het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld en de regering heeft verzekerd dat daarbij de nu voor Lelystad Airport ontwikkelde routes (de zogeheten B+ routes) geen uitgangspunt zijn. Dat betekent dat iedereen in de wijde omgeving van de routes van Lelystad Airport rekening moet houden met overlast en dus schade. Ook mensen en bedrijven die nu denken de dans te ontspringen, lopen dus risico’s.

Door vóór 1 april 2020 de stuitingsbrief op te sturen, wordt de termijn om te claimen met vijf jaar verlengd: tot 1 april 2025

U kunt onderstaande stuitingsbrief ingevuld en ondertekend sturen naar:

Stuitingsbrief

(meer…)

  1. Corona in Apeldoorn 16 maart 2020 Verklaring GemeenteBelangen Apeldoorn Beste mensen, De internationale epidemie van het COVID-19 virus heeft ook Apeldoorn bereikt. De tijd van louter geen handen schudden en ze goed wassen is voorbij. Voor zover we weten werden er Lees meer…
  2. Het bod binnen de Regionale Energie Strategie 9 maart 2020 GemeenteBelangen maakt zich al tijden zorgen over de manier waarop de gemeente omgaat met burgerparticipatie. Vooral op het gebied van de energietransitie worden bezwaren van omwonenden naast zich neergelegd. Zo zien wij vele bezwaren opkomen Lees meer…
  3. Bijeenkomst: “5G ja of nee ?” 21 februari 2020 LET OP: GEWIJZIGDE LOCATIE!! zaterdag 7 maart 2020 10:30-12:30 te City Lounge (Stationstraat 297, Apeldoorn) over: Voorzorgsprincipe & Draagvlak 5G staat volop in de belangstelling. De standpunten van voor en tegenstanders liggen ver uit elkaar. Lees meer…
  4. Geen Extra Netwerk 28 november 2019 Wij roepen het college op om in de visie Smart City als uitgangspunt te nemen om een (louter) faciliterende rol in te nemen. Raadsvergadering 28 november 2019 onderdeel van: 6. Visie en strategie Smart City Lees meer…

Meer berichten lezen?

Hier staan wij voor!

Over GemeenteBelangen

GemeenteBelangen Apeldoorn is de naam van de kieslijst voor onafhankelijke plaatselijke politici in Apeldoorn. Wij zijn niet gebonden aan een internationale ideologie of landelijke politieke partij.

Besluitvorming dient wat ons betreft plaats te vinden op het laagst mogelijke bestuursniveau. Zo dicht mogelijk bij de mensen waar dat kan en gemeenschappelijk met de andere inwoners van ons land waar dat moet. Zaken als zorg en belasting regelen we dus het liefst nationaal en op het vlak van Ruimtelijke Ordening doppen we graag onze eigen boontjes. De gevestigde orde doet dit nog te vaak andersom.

GemeenteBelangen Apeldoorn werd in 1991 opgericht en kiest voor het algemeen (gemeente) belang. Daarin onderscheidt GemeenteBelangen zich duidelijk van gevestigde politieke partijen die belangen inkleuren door ideologie of religie.

GemeenteBelangen maakt de duidelijke keuze voor de dorpen en wijken van Apeldoorn als ‘natuurlijk’ gegroeid platform waarin de belangen van inwoners samengebracht worden via de respectievelijke ledenvergaderingen van betrokken bewoners.

In Nederland en Vlaanderen bestaan ca. 400 partijen Gemeentebelangen en een op de drie kiezers kiest voor een onafhankelijke lokale partij. U ook?

Onze fractie

Dit zijn de personen die namens GemeenteBelangen in Apeldoorn het woord voeren. Het raadslid wordt ondersteund door fractievertegenwoordigers; deze extra handen doen commissievergaderingen, welke ze in Apeldoorn de Politieke Markt (PMA) noemen.
Samen werken we aan een leefbaar Apeldoorn.
Antoon Huigens

RAADSLID

Portefeuille: Algemeen, Bestuur, organisatie en dienstverlening, Openbare orde en veiligheid, Vastgoed, Wonen, Bouw- en Grondzaken.

Ben de Haan

FRACTIEVERTEGENWOORDIGER

Portefeuille: Kunst en Cultuur, Sport, Evenementen en Bestemmingsplannen.

Milica Marinkov
Sent G. Wierda

FRACTIEVERTEGENWOORDIGER

Portefeuille: Ruimtelijke ordening (natuur, agrarisch en toeristisch landschap), Duurzaamheid, Mobiliteit, Hulpdiensten en Publieke Gezondheid, ICT, Lobby, Rijksbeleid, Citymarketing en Monumenten.

Vanuit regionale samenwerking bekijkt hij naast Apeldoorn ook de politieke agenda’s van Gelderland, de Eerste Kamer en Europese Unie (EP, CoR) aandachtig.